Uit het schepencollege

Wintertuin Kapellen – ijspiste 2017-2018

schaatsenWintertuin Kapellen vindt dit jaar plaats van vrijdag 8 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018. Van 7 december tot en met 22 december is de ijspiste geopend op weekdagen van 9u00 tot 22u00 en op zaterdag en zondag van 11u00 tot  22u00 uur. Van 23 december tot en met 7 januari is de ijspiste geopend op weekdagen van 11u00 tot 22u00 en op zaterdag en zondag van 11u00 tot  22u00 uur. Uitonderingen: 24 en 31 december 11u00 – 18u00 uur, zo ook op 25 december en 1 januari maar dan blijft de winterbar enkele uren langer open. Voor meer info klik hier

vrijdag 1 december 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Kampioenenhuldiging “Sterren op de sportvloer”

kampioenvieringHet schepencollege is akkoord met het nieuw concept om de Kapelse sportkampioenen te huldigen. Deze viering zal doorgaan op vrijdag 9 maart in de sporthal van Kapellen.

donderdag 30 november 2017

Sint in Hoogboom op 2 december

sinterklaasHobome vzw diende een aanvraag in voor de organisatie van de jaarlijkse sinterklaasstoet en show in Hoogboom.  Deze activiteit vindt plaats op 2 december 2017. Tussen 12u00 en 15u30 zal de stoet zich door de straten van Hoogboom begeven. Om 16u00 is er een grote sinterklaasshow in de gemeentelijke lagere school De Platanen.

woensdag 29 november 2017

Plan-mer screening Managementplan Natura 2000

natura2000Het Natura 2000-netwerk is een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het is aangeduid op basis van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en moet de soortenrijkdom van planten en dieren en hun leefgebieden in de toekomst de noodzakelijke kansen geven. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de plan-mer screening van het managementplan Natura 2000 ‘Klein en Groot Schietveld’ en ‘Kalmthoutse Heide’ en verlenen positief advies.

dinsdag 28 november 2017

Signalisatie KMO zones

kmozoneIn navolging op de KMO-zones Kapelsestraat West en Vloeiende wordt het dossier van de signalisatie nu uitgebreid naar de KMO-zone Bosduin.   Een goede aanduiding van de bedrijvenunits is immers noodzakelijk.  Het college gaat akkoord om de werken te gunnen aan de firma Remotec voor een bedrag van € 27.800,00 (exclusief btw)

maandag 27 november 2017

Toekennen van subsidies ontwikkelingssamenwerking projecten 2016-2017

Ontwikkelingssamenwerking4 verenigingen dienden een dossier in voor het verkrijgen van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking in 2016-2017.
• FOS-afdeling Kapellen: Collectivo Rebeldia in Bolvia
• VZW De Gambiavrienden: The Gambia in West-Afrika
• KWB Hoogboom:verbetering van de toegang tot gezondheidszorg voor slaapzieke patiënten in Congo
• Associatie-België Congo: promotie van de vrouw en promotie van eiwitrijke voeding in Congo
Het te verdelen budget onder de verschillende projecten bedraagt € 11.500,00. Bij deze verdeling wordt er, overeenkomstig het reglement, een onderscheid gemaakt tussen NGO-projecten en niet-NGO projecten. Dit resulteert voor de NGO-projecten (FOS Kapellen en KWB Hoogboom) in een bedrag van €3.450,00 per project. Voor de niet NGO-projecten (vzw Gambiavrienden, Associatie-België Congo) komt het neer op een subsidie van € 2.300,00 per project. (meer…)

vrijdag 24 november 2017

100 jaar St. Lucas

lucasDe Academie voor Beeldende Kunst St. Lucas te Kapellen bestaat 100 jaar. Het College van Burgemeester en Schepenen wil dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom wensen zij het schoolbestuur, de personeelsleden, medewerkers en oudgedienden van de academie plechtig te ontvangen op zondag 26 november a.s. om 11u00 in EXPO G.

donderdag 23 november 2017

Uitbetaling sociaalpedagogische en sociaalmedische toelagen 2017

subsidies5In de gemeenteraad van 23 juni 2014 werd beslist over de toekenning van de gemeentelijke sociaalpedagogische en sociaalmedische toelagen.  De aanvragers die voldoen aan de criteria ontvangen een bedrag van € 250,00. Er werden 15 aanvragen ingediend voor een sociaalpedagogische toelage en goedgekeurd. Er werden 68 aanvragen ingediend voor een gemeentelijke sociaalmedische toelage en goedgekeurd.

dinsdag 21 november 2017

Verlichting voet- en fietspad tussen de Fortsteenweg en de Bernard De Vadderlaan

straatverlichtingHet gemeentebestuur plant in 2018 de aanleg van een voet- en fietspad tussen de Fortsteenweg en de Bernard De Vadderlaan. In functie hiervan werd een offerte gevraagd bij Eandis voor vleermuisvriendelijke openbare verlichting langs het fietspad. Eandis diende een offerte en een plan in voor 7 lichtpunten voor de totale prijs van € 5.988,73 euro inclusief 21% btw. De lichten zouden gedoofd worden tussen 23u00 en 06u00. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van vleermuisvriendelijke openbare verlichting langs het fietspad Fortsteenweg – Bernard De Vadderlaan.

maandag 20 november 2017

Collectieve sluitingsdagen BKO in 2018

BKO5De dienst buitenschoolse kinderopvang zal gesloten zijn van maandag 23 juli tem vrijdag 27 juli en van maandag 24 december tem vrijdag 28 december. Door het tijdig aankondigen van deze data kunnen ouders dit nu reeds opnemen in hun agenda van 2018 zodat de nodige schikkingen kunnen getroffen worden.

woensdag 15 november 2017