Uit het schepencollege

Bestrijden van processierupsen

processierupsHet college heeft beslist om net als vorig jaar de firma Van de Velde & Van Aert uit Brecht aan te stellen voor het bestrijden van processierupsen. Deze dienstverlener wordt aangesteld voor de bestrijding van deze rupsen voor zowel het openbaar domein als op privé terrein voor zover deze een bedreiging vormen voor de inwoners. Melding van processierupsen kan telefonisch bij de milieudienst of via mail op het adres publiekeenleefmilieu@kapellen.be of ruimte@kapellen.be. Al de kosten voor de bestrijding zullen door de gemeente worden gedragen.

maandag 28 mei 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Erkenning Okiddo vzw

okkiddoHet college gaat akkoord met de erkenning van Okiddo vzw als jeugdwerkinitiatief. Okiddo is een vzw die tijdens de zomer vakantiekampen organiseert. Bij erkenning kan de jeugd- en cultuurdienst een fiscaal attest afleveren voor kinderen die participeren aan de door hen georganiseerde vakanties.

donderdag 24 mei 2018

Aankoop speeltoestel BKO Hoogboom

BKO5Het college heeft beslist om voor deze locatie een budget van € 21.492 vrij te maken voor de aankoop van een nieuw combinatiespeeltoestel, als aanvulling op de bestaande kleinere speeltoestellen.

woensdag 23 mei 2018

Kapellen neemt deel aan bizLocator

bizlocatorHet college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan het project bizLocator, een online platform voor bedrijfsvastgoed.Starters, ondernemers en investeerders die op zoek zijn naar een passende ruimte voor hun activiteit in Kapellen kunnen in de toekomst terecht op bizLocator. Zowel vastgoedmakelaars, overheden als professionele aanbieders kunnen op bizLocator bedrijfsvastgoed plaatsen. BizLocator brengt een overzicht van zowel leegstaande winkels en horecazaken als kantoren, industriële loodsen en bedrijfsgronden. Dankzij bizLocator krijgen we één actueel overzicht van beschikbare ruimte om te ondernemen.

dinsdag 22 mei 2018

Opnieuw roefelen

roefeldagAls afwisseling op de FikFak wil de Kapelse jeugddienst op 22 september opnieuw een Roefeldag organiseren. Bedoeling is dat kinderen de kans krijgen om de grote mensenwereld te leren kennen met een kijkje achter de schermen van winkels, handelaars en organisaties.

vrijdag 18 mei 2018

Roparun op 21 mei 2018

roprarunHet college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan de Stichting Roparun voor het organiseren van de jaarlijkse estafetteloop (Roparun). Deze 27ste editie van de estafetteloop vindt plaats op zaterdag 19 mei 2018 en start op twee verschillende locaties: Parijs en Hamburg. Net zoals vorig jaar, neemt ook dit jaar team Lekkerkerk deel aan de Roparun. Zij zullen met een team van 8 personen overnachten op een locatie in onze gemeente die gratis ter beschikking wordt gesteld.  De route loopt als volgt: Puihoek (Ekeren) – Klein Heiken – Heiveldlaan – Frans De Peuterstraat – Antwerpsesteenweg – Dorpsstraat – Kapelsestraat – Ertbrandstraat – Antwerpsestraat (Nederland).

donderdag 17 mei 2018

Goedkeuring lastvoorwaarde en gunningswijze – speelzone ’t Kooike

bmxDe kindergemeenteraad van onze gemeente was vragende partij voor een speelzone aan ’t Kooike. Het college van burgemeester en schepenen stelde studiebureau Gowaco aan om een bestek op te maken. De uitgave voor deze speelzone wordt geraamd op € 164.996,75  exclusief btw of 199.646,07 euro inclusief 21% btw. De speelzone zal worden onderverdeeld in een ruimte voor de allerkleinsten en een ruimte voor de grotere kinderen. Tevens wordt er een BMX-parcours aangelegd en er wordt ook een kabelbaan geplaatst.

woensdag 16 mei 2018

Gunning regeneratie voetbalvelden 2018

Voetbalveld KapelsestraatOp 19 maart 2018 werd het bestek, de raming en de keuze voor een algemene offertevraag inzake de opdracht voor de regeneratie van de gemeentelijke voetbalvelden 2018 goedgekeurd. Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het administratief en technisch nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes, stelt de sportdienst voor om de volledige opdracht te gunnen aan de firma met de meest voordelige regelmatige offerte, zijnde Hebbelinck , tegen het nagerekende totale inschrijvingsbedrag van € 44.694,38 inclusief 21% btw voor het dienstjaar 2018 en € 3.236,75 inclusief 21% btw voor het dienstjaar 2019.

dinsdag 15 mei 2018

Plaatsing extra glasbol ’t Kooike en ’t Kerkske

glasbolSinds september 2017 komen er regelmatig klachten binnen op de dienst Publieke Ruimte en Leefmilieu over uitpuilende glasbollen en glas, dat als gevolg daarvan, naast de containers wordt gezet. Deze meldingen worden altijd onmiddelijk doorgegeven aan IGEAN aangezien zij instaan voor het leeghalen van de containers en het nethouden van de onmiddelijke omgeving. De meeste klachten komen binnen over de volgende locaties: Albertdreef, Kapelsestraat (’t Kerkske), Sint-Dionysiusstraat, Heidestraat.IGEAN stelt voor om op de probleemlocaties waar er nog geen wekelijkse ophaling is, de ophaalfrequentie te verhogen en voor de locaties waar de maximale ophaalfrequentie reeds bereikt is, een tweede glasbol te plaatsen.
Verhogen van de ophaalfrequentie op volgende locaties:
• Albertdreef
• De Pretlaan
• Schapendreef
• Sint-Dionysiusstraat
Plaatsing van een extra glasbol op de volgende locaties:
• Ertbrandstraat (’t Kooike)
• Kapelsestraat (’t Kerkske)
• Heidestraat (ter hoogte van het kerkhof)

maandag 14 mei 2018

Tornooi veteranen Koninklijke Putte SK op 12 mei 2018

putte sk‘De Feestvierders’ van Veteranen Putte SK organiseren op zaterdag 12 mei 2018 een voetbaltoernooi voor veteranen.  Dit sportief evenement gaat door van 13u00 tot 18u00  op de voetbalterreinen die gelegen zijn aan de Grensstraat 141 in Putte-Kapellen.

vrijdag 11 mei 2018