Uit Open Vld Kapellen

Open Vld Kapellen vervolledigt lijst met 2 topkandidaten

IMG_2065Op 28 april werd de ontwerplijst voor de gemeenteraadsverkiezingen reeds goedgekeurd door de leden van Open Vld Kapellen. Traditioneel werden hierop nog 2 plaatsen opengehouden zodat alsnog een aantal enthousiaste Kapellenaren konden worden toegevoegd. Met Tayfun Genç en Elisabeth Lemmens vervolledigt Open Vld nu deze lijst. Tayfun is vooral onder de jongeren geen onbekende. Als bezieler van Notchez en het jeugdhuis Zwarte Paula stelt hij zich op plaats 20 kandidaat om het beleid te voorziene van frisse ideeën. Met Elisabeth Lemmens wordt op plaats 24 opnieuw een kandidate uit Putte toegevoegd.  De ervaring als zaakvoerder van een bedrijf in de haven maakt ook van haar een topkandidate op de kandidatenlijst van Open Vld Kapellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

vrijdag 22 juni 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Opnieuw cheque voor Home Philippe Speth

IMG_1828Heel wat liberale vrienden en sympathisanten verzamelden maandagavond 30 april in de gemeentelijke feestzaal ’t Bruggeske voor een gezellige lente BBQ. Op dit gezellig samenzijn mochten Jan Kerremans als voorzitter van het Centrum voor Liberale en Maatschappelijke Werken (CLMW) vzw en Dirk Van Mechelen een cheque overhandigen aan het Home Philippe Speth. De aanwezigen en de leden van het erecomité van “Kapellen Feest” – Bal Dirk Van Mechelen hebben er voor gezorgd dat opnieuw een cheque van € 20.000,00 uit de opbrengsten van dit event kon worden geschonken. Noteer al vast volgende editie van “Kapellen Feest”, deze gaat door op zaterdag 20 oktober 2018.

woensdag 2 mei 2018

Kapelse Open Vld heeft lijst klaar voor gemeenteraadsverkiezingen

IMG_1758In aanwezigheid van zo’n 150 leden en sympathisanten heeft Open Vld Kapellen tijdens een gezellige lente BBQ haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aan het grote publiek gepresenteerd. Naast een 5 jongeren werd bij het samenstellen van de lijst ook een plaats voorzien voor vertegenwoordigers uit de verschillende wijken. Opvallende nieuwe namen hierbij zijn Luc Lamine en Inge Cornelissen voor Hoogboom Marcel Denisse voor Putte en Marie Van Blerk uit Kapellenbos. De lijst wordt getrokken door burgemeester Dirk Van Mechelen en geduwd door Frederic van Haaren. Met een mix van ervaren bestuurders en nieuwe kandidaten trekt Open Vld Kapellen met vertrouwen naar de stembusslag van 14 oktober.

dinsdag 1 mei 2018

Kapelse jongeren zetten Open Vld op 1

stembiljetTraditioneel organiseerde Mater Salvatoris deze week in het kader van hun politieke dagen een debat tussen de Vlaamse politieke partijen voor hun laatstejaars studenten. Deelnemers aan het debat waren: Imada Annouri (Groen – Vlaams parlementslid), Dirk Verhaert (VB – gemeenteraadslid Wijnegem), Luc Devriese (NVA – Schepen Kapellen), Nahima Lanjri (CD&V – Kamerlid en districtsraadslid Borgerhout), Tom Namurois (SPA – Voorzitter SPA Kapellen), Mie Branders (PVDA – Gemeenteraadslid Antwerpen) en Matthias De Caluwe (Open Vld – gemeenteraadslid Kapellen). (meer…)

woensdag 25 maart 2015

Oproep deelname aan adviesraden

De gemeente Kapellen telt 10 adviesraden die zich op regelmatige tijdstippen uitspreken over de dossiers die de gemeente aanbelangen. Zo heb je de sportraad, de bibliotheekcommissie, de gezondheidsraad, de jeugdraad, de seniorenraad, de cultuurraad de milieuraad, de GECORO (commissie voor ruimtelijke ordening), de raad voor ontwikkelingssamenwerking en de GOKI (Gezinsraad, Opvoedingsondersteuning & Kinderopvang). Indien je als lid van Open Vld interesse hebt om deel te nemen aan één van deze raden en onze afdeling hierin te vertegenwoordigen stuur dan even een bericht naar: info@openvldkapellen.be

vrijdag 18 januari 2013

Een spetterend 2013

Open Vld Kapellen wenst iedereen een gezond en vreugdevol 2013.

Op deze dag vol wensen die nu de ronde doen, willen wij ook onze duit in ‘t zakje doen.

Blijf gezond van hart en geest, dan wordt 2013 één groot feest!

dinsdag 1 januari 2013

Kapellen blijft al zeker tot 2018 fiscaal vriendelijk

Open Vld heeft gisteren met haar coalitiepartner N-VA toelichting gegeven over de beleidsnota voor de bestuursperiode 2013-2018. Het behoud van 5 % aanvullende personenbelasting en 700 opcentiemen op de onroerende voorheffing was voor onze partij een belangrijk uitgangspunt om als basis te dienen voor het toekomstig beleid. Het beleidsprogramma heeft de ambitie om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden en indien nodig de tering naar de nering te zetten. (meer…)

vrijdag 21 december 2012

Ledencongres stemt in met beleidsnota

Nadat het partijbestuur zich op woensdag 12 december reeds positief had uitgesproken over het inhoudelijke luik van het bestuursakkoord konden de leden van Open Vld Kapellen op zondag 16 december hierover vragen stellen en hun mening geven. Zo’n 100-tal leden namen deel aan het lokaal congres waarin Dirk Van Mechelen als burgemeester en de verschillende toekomstige Open Vld schepenen informatie gaven over inhoud van de beleidsnota. Gedurende een tweetal uur werden de plannen in de verschillende beleidsdomeinen uiteengezet en werden vragen van de deelnemende leden beantwoord. De beleidsnota 2013-2018, die op donderdag 20 december wordt voorgesteld aan de pers, werd unaniem door de deelnemers goedgekeurd. Dit constructieve congres werd afgesloten met een receptie.

donderdag 20 december 2012

Dirk Van Mechelen legt eed af als burgemeester

Dirk Van Mechelen heeft op dinsdag 18 december 2012 de eed afgelegd bij de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx. Samen met zijn collega’s uit Brasschaat Jan Jambon (N-VA) en Harry Hendrickx (DBM) uit Malle kreeg hij van de gouverneur de opdracht om de gemeente Kapellen als een goed huisvader de volgende zes jaar te leiden. Op 2 januari 2013 vindt de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad onder leiding van onze nieuwe burgemeester plaats. Onze afdeling feliciteert Dirk Van Mechelen met zijn benoeming.

woensdag 19 december 2012

Open Vld stelt OCMW fractie samen

Open Vld zal in de OCMW raad, die in de toekomst zal worden voorgezeten door Valerie Van Peel van N-VA, mogelijk zes mandaten mogen invullen. Open Vld zal op de gemeenteraad van 2 januari 2013 volgende kandidaten voordragen voor een mandaat in de nieuwe OCMW raad: Inge Wagemans – Jef Denisse – Karin de Beukelaar-Kennis – Jan Kerremans – Lien Van Mechelen – Jac Van Gansen. Open Vld heeft met dit voorstel een gezonde mix van sociaal geëngageerde kandidaten gevonden. Open Vld wil met deze ploeg haar sociaal beleid, dat onder An Stokmans de voorbije 6 jaar nieuwe impulsen kreeg, verder zetten.

vrijdag 16 november 2012