Uit Open Vld Kapellen

Open Vld, Dirk en Koen danken u voor uw steun

denkDe teerlingen zijn geworpen, de kiezer heeft beslist. Open Vld haalt een score van 8,6  % voor het federale kamer en 13,1 %  voor het Vlaams Parlement. Onze Kapelse kandidaten Dirk van Mechelen haalde met 8.561 voorkeurstemmen haalde net zoals Koen Helsen met  4.379 stemmen een mooi verkiezingsresultaat. Namens Dirk en Koen en onze lokale Open Vld afdeling wensen u van harte te danken voor uw stem en steun.

maandag 27 mei 2019
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Stem Dirk & Koen #GewoonDoen

denkZondag trekken we met zijn allen naar de stembus voor de voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Onze lokale Open Vld afdeling schuift hiervoor 2 sterke kandidaten met een massa aan ervaring naar voren. Dirk Van Mechelen is niet alleen uw burgemeester maar heeft bovendien ondertussen ook al 31 jaar ervaring als parlementair op de teller staan. Bovendien was hij Vlaams minister bevoegd voor onder meer Economie, Ruimtelijke Ordening en Media. Maar vooral zijn bevoegdheid als minister voor Financiën en Begroting is bij velen bekend omdat hij voor het eerst in jaren Vlaanderen schuldenvrij heeft gemaakt. Momenteel zetelt hij in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dirk duwt op 26 mei de lijst voor de federale kamer. Net achter hem staat Koen Helsen op de 1ste opvolgersplaats. Koen is huidig Kapelse schepen bevoegd voor onder meer ruimtelijke ordening, publieke ruimte, patrimonium, verkeersveiligheid, mobiliteit en sport. Hij zetelde in het Vlaams Parlement van 1999 tot 2004. Van 2006 tot 2012 was hij gedeputeerde voor de provincie. Vorig jaar zetelde hij in de Antwerpse provincieraad.In onze gemeente zijn er weinig of zelfs geen politici die betere adelbrieven kunnen voorleggen dan onze Kapelse Open Vld kandidaten. Bovendien blinken zij uit in daden en niet in woorden. Geen getwitter maar gewoon doen daar staan zijn voor. Mogen wij uw stem vragen voor onze 2 ervaringsrijke kandidaten? Gewoon Doen.

vrijdag 24 mei 2019

Bevoegdheden Kapelse Open Vld schepenen toebedeeld

cbs2019Door haar overwinning bij de recente gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de partij een absolute meerderheid van 15 op 29 zetels haalde, kon Open Vld Kapellen bestuursbevoegdheden verdelen over 5 schepenen.  Gezien hun persoonlijk resultaat bij de stembusslag vaardigt Open Vld naar het nieuwe college van burgemeester en schepenen dezelfde personen af als in de huidige legislatuur. Dirk van Mechelen zal als burgemeester ook de gemeenteraden voorzitten en onder meer bevoegd blijven voor politie en brandweer. Luc Janssens wordt 1ste schepen en wordt voorgedragen als voorzitter van het AGB. Hij behoudt zijn vorige bevoegdheden waaraan toerisme wordt toegevoegd. Koen Helsen zal in de toekomst de bevoegdheid van ruimtelijke ordening op zich nemen en blijft bevoegd voor onder meer sport, verkeersveiligheid en mobiliteit. Frederic van Haaren zal de bevoegdheid openbare werken overnemen van Koen en naast zijn bestaande bevoegdheden zoals milieu en groen, bevoegd worden voor dierenwelzijn. An Stokmans breidt haar bestaande bevoegdheden uit met plechtigheden en middenstand. Ria Janssens – Van Oncen tot slot zal naast onder meer senioren en volksgezondheid bevoegd worden voor markten. De volledige lijst van bevoegdheden kan je vinden door hier te klikken. Open Vld zet haar bestuurservaring in om Kapellen verder uit te bouwen tot een gemeente waar het goed is om in te wonen.

donderdag 15 november 2018

Open Vld Kapellen vervolledigt lijst met 2 topkandidaten

IMG_2065Op 28 april werd de ontwerplijst voor de gemeenteraadsverkiezingen reeds goedgekeurd door de leden van Open Vld Kapellen. Traditioneel werden hierop nog 2 plaatsen opengehouden zodat alsnog een aantal enthousiaste Kapellenaren konden worden toegevoegd. Met Tayfun Genç en Elisabeth Lemmens vervolledigt Open Vld nu deze lijst. Tayfun is vooral onder de jongeren geen onbekende. Als bezieler van Notchez en het jeugdhuis Zwarte Paula stelt hij zich op plaats 20 kandidaat om het beleid te voorziene van frisse ideeën. Met Elisabeth Lemmens wordt op plaats 24 opnieuw een kandidate uit Putte toegevoegd.  De ervaring als zaakvoerder van een bedrijf in de haven maakt ook van haar een topkandidate op de kandidatenlijst van Open Vld Kapellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

vrijdag 22 juni 2018

Opnieuw cheque voor Home Philippe Speth

IMG_1828Heel wat liberale vrienden en sympathisanten verzamelden maandagavond 30 april in de gemeentelijke feestzaal ’t Bruggeske voor een gezellige lente BBQ. Op dit gezellig samenzijn mochten Jan Kerremans als voorzitter van het Centrum voor Liberale en Maatschappelijke Werken (CLMW) vzw en Dirk Van Mechelen een cheque overhandigen aan het Home Philippe Speth. De aanwezigen en de leden van het erecomité van “Kapellen Feest” – Bal Dirk Van Mechelen hebben er voor gezorgd dat opnieuw een cheque van € 20.000,00 uit de opbrengsten van dit event kon worden geschonken. Noteer al vast volgende editie van “Kapellen Feest”, deze gaat door op zaterdag 20 oktober 2018.

woensdag 2 mei 2018

Kapelse Open Vld heeft lijst klaar voor gemeenteraadsverkiezingen

IMG_1758In aanwezigheid van zo’n 150 leden en sympathisanten heeft Open Vld Kapellen tijdens een gezellige lente BBQ haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aan het grote publiek gepresenteerd. Naast een 5 jongeren werd bij het samenstellen van de lijst ook een plaats voorzien voor vertegenwoordigers uit de verschillende wijken. Opvallende nieuwe namen hierbij zijn Luc Lamine en Inge Cornelissen voor Hoogboom Marcel Denisse voor Putte en Marie Van Blerk uit Kapellenbos. De lijst wordt getrokken door burgemeester Dirk Van Mechelen en geduwd door Frederic van Haaren. Met een mix van ervaren bestuurders en nieuwe kandidaten trekt Open Vld Kapellen met vertrouwen naar de stembusslag van 14 oktober.

dinsdag 1 mei 2018

Kapelse jongeren zetten Open Vld op 1


Traditioneel organiseerde Mater Salvatoris deze week in het kader van hun politieke dagen een debat tussen de Vlaamse politieke partijen voor hun laatstejaars studenten. Deelnemers aan het debat waren: Imada Annouri (Groen – Vlaams parlementslid), Dirk Verhaert (VB – gemeenteraadslid Wijnegem), Luc Devriese (NVA – Schepen Kapellen), Nahima Lanjri (CD&V – Kamerlid en districtsraadslid Borgerhout), Tom Namurois (SPA – Voorzitter SPA Kapellen), Mie Branders (PVDA – Gemeenteraadslid Antwerpen) en Matthias De Caluwe (Open Vld – gemeenteraadslid Kapellen). (meer…)

woensdag 25 maart 2015

Oproep deelname aan adviesraden

De gemeente Kapellen telt 10 adviesraden die zich op regelmatige tijdstippen uitspreken over de dossiers die de gemeente aanbelangen. Zo heb je de sportraad, de bibliotheekcommissie, de gezondheidsraad, de jeugdraad, de seniorenraad, de cultuurraad de milieuraad, de GECORO (commissie voor ruimtelijke ordening), de raad voor ontwikkelingssamenwerking en de GOKI (Gezinsraad, Opvoedingsondersteuning & Kinderopvang). Indien je als lid van Open Vld interesse hebt om deel te nemen aan één van deze raden en onze afdeling hierin te vertegenwoordigen stuur dan even een bericht naar: info@openvldkapellen.be

vrijdag 18 januari 2013

Een spetterend 2013

Open Vld Kapellen wenst iedereen een gezond en vreugdevol 2013.

Op deze dag vol wensen die nu de ronde doen, willen wij ook onze duit in ‘t zakje doen.

Blijf gezond van hart en geest, dan wordt 2013 één groot feest!

dinsdag 1 januari 2013

Kapellen blijft al zeker tot 2018 fiscaal vriendelijk

Open Vld heeft gisteren met haar coalitiepartner N-VA toelichting gegeven over de beleidsnota voor de bestuursperiode 2013-2018. Het behoud van 5 % aanvullende personenbelasting en 700 opcentiemen op de onroerende voorheffing was voor onze partij een belangrijk uitgangspunt om als basis te dienen voor het toekomstig beleid. Het beleidsprogramma heeft de ambitie om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden en indien nodig de tering naar de nering te zetten. (meer…)

vrijdag 21 december 2012