Uit Open Vld Kapellen

Kapelse jongeren zetten Open Vld op 1

stembiljetTraditioneel organiseerde Mater Salvatoris deze week in het kader van hun politieke dagen een debat tussen de Vlaamse politieke partijen voor hun laatstejaars studenten. Deelnemers aan het debat waren: Imada Annouri (Groen – Vlaams parlementslid), Dirk Verhaert (VB – gemeenteraadslid Wijnegem), Luc Devriese (NVA – Schepen Kapellen), Nahima Lanjri (CD&V – Kamerlid en districtsraadslid Borgerhout), Tom Namurois (SPA – Voorzitter SPA Kapellen), Mie Branders (PVDA – Gemeenteraadslid Antwerpen) en Matthias De Caluwe (Open Vld – gemeenteraadslid Kapellen). (meer…)

woensdag 25 maart 2015
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Oproep deelname aan adviesraden

De gemeente Kapellen telt 10 adviesraden die zich op regelmatige tijdstippen uitspreken over de dossiers die de gemeente aanbelangen. Zo heb je de sportraad, de bibliotheekcommissie, de gezondheidsraad, de jeugdraad, de seniorenraad, de cultuurraad de milieuraad, de GECORO (commissie voor ruimtelijke ordening), de raad voor ontwikkelingssamenwerking en de GOKI (Gezinsraad, Opvoedingsondersteuning & Kinderopvang). Indien je als lid van Open Vld interesse hebt om deel te nemen aan één van deze raden en onze afdeling hierin te vertegenwoordigen stuur dan even een bericht naar: info@openvldkapellen.be

vrijdag 18 januari 2013

Een spetterend 2013

Open Vld Kapellen wenst iedereen een gezond en vreugdevol 2013.

Op deze dag vol wensen die nu de ronde doen, willen wij ook onze duit in ‘t zakje doen.

Blijf gezond van hart en geest, dan wordt 2013 één groot feest!

dinsdag 1 januari 2013

Kapellen blijft al zeker tot 2018 fiscaal vriendelijk

Open Vld heeft gisteren met haar coalitiepartner N-VA toelichting gegeven over de beleidsnota voor de bestuursperiode 2013-2018. Het behoud van 5 % aanvullende personenbelasting en 700 opcentiemen op de onroerende voorheffing was voor onze partij een belangrijk uitgangspunt om als basis te dienen voor het toekomstig beleid. Het beleidsprogramma heeft de ambitie om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden en indien nodig de tering naar de nering te zetten. (meer…)

vrijdag 21 december 2012

Ledencongres stemt in met beleidsnota

Nadat het partijbestuur zich op woensdag 12 december reeds positief had uitgesproken over het inhoudelijke luik van het bestuursakkoord konden de leden van Open Vld Kapellen op zondag 16 december hierover vragen stellen en hun mening geven. Zo’n 100-tal leden namen deel aan het lokaal congres waarin Dirk Van Mechelen als burgemeester en de verschillende toekomstige Open Vld schepenen informatie gaven over inhoud van de beleidsnota. Gedurende een tweetal uur werden de plannen in de verschillende beleidsdomeinen uiteengezet en werden vragen van de deelnemende leden beantwoord. De beleidsnota 2013-2018, die op donderdag 20 december wordt voorgesteld aan de pers, werd unaniem door de deelnemers goedgekeurd. Dit constructieve congres werd afgesloten met een receptie.

donderdag 20 december 2012

Dirk Van Mechelen legt eed af als burgemeester

Dirk Van Mechelen heeft op dinsdag 18 december 2012 de eed afgelegd bij de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx. Samen met zijn collega’s uit Brasschaat Jan Jambon (N-VA) en Harry Hendrickx (DBM) uit Malle kreeg hij van de gouverneur de opdracht om de gemeente Kapellen als een goed huisvader de volgende zes jaar te leiden. Op 2 januari 2013 vindt de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad onder leiding van onze nieuwe burgemeester plaats. Onze afdeling feliciteert Dirk Van Mechelen met zijn benoeming.

woensdag 19 december 2012

Open Vld stelt OCMW fractie samen

Open Vld zal in de OCMW raad, die in de toekomst zal worden voorgezeten door Valerie Van Peel van N-VA, mogelijk zes mandaten mogen invullen. Open Vld zal op de gemeenteraad van 2 januari 2013 volgende kandidaten voordragen voor een mandaat in de nieuwe OCMW raad: Inge Wagemans – Jef Denisse – Karin de Beukelaar-Kennis – Jan Kerremans – Lien Van Mechelen – Jac Van Gansen. Open Vld heeft met dit voorstel een gezonde mix van sociaal geëngageerde kandidaten gevonden. Open Vld wil met deze ploeg haar sociaal beleid, dat onder An Stokmans de voorbije 6 jaar nieuwe impulsen kreeg, verder zetten.

vrijdag 16 november 2012

Mathias Adriaenssens voor Open Vld in gemeenteraad

Karin de Beukelaar- Kennis, die de voorbije 6 jaar als gemeenteraadslid voor Open Vld uitstekend werk geleverd heeft en die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober opnieuw een zitje in de Kapelse gemeenteraad behaald heeft, besliste onlangs om zich in de toekomst te willen inzetten in de OCMW raad. Hierdoor zal Mathias Adriaenssens uit Putte en als jongeren vertegenwoordiger als eerste opvolger een mandaat als gemeenteraadslid voor Open Vld opnemen in de nieuwe gemeenteraad van Kapellen.

vrijdag 16 november 2012

Open Vld legt bevoegdheden schepenen vast

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober is Open Vld Kapellen samen met haar coalitie partner N-VA intensief aan het werk gegaan om een beleidsnota voor de komende legislatuur uit te schrijven. Ondertussen werden ook de bevoegdheden van de verschillende schepenen vastgelegd. Zoals geweten wordt Dirk Van Mechelen terug burgemeester van de gemeente Kapellen en zal hij ook de gemeenteraad voorzitten. Sabine Van Dooren heeft als eerste schepen tevens als belangrijkste bevoegdheden Jeugd, Cultuur, Milieu en groen. Luc Janssens blijft op de post Financiën en begroting en neemt er onder meer personeel en HRM bij. Koen Helsen neemt zijn ervaring vanuit de provincie mee om het departement sport te sturen. Daarnaast is hij ook nog bevoegd voor mobiliteit, verkeersveiligheid, publieke ruimte en openbare werken. An Stokmans neemt onder meer de bevoegdheden senioren, wonen en gezin voor haar rekening terwijl Ria Janssens-Van Oncen de departementen onderwijs, gezondheid, toerisme en ontwikkelingssamenwerking zal beheren. De volledige lijst met bevoegheden kan je hier vinden.

donderdag 15 november 2012

Samenstelling deputatie provincie Antwerpen geeft weing hoop op verandering

De partijen N-VA, CD&V en SP.a hebben een principieel akkoord bereikt om de komende zes jaar de provincie Antwerpen te besturen. Dat is geen verrassing. De drie partijen tekenden blijkbaar in januari 2012 reeds een voorakkoord. In uitvoering van dat akkoord, krijgt elke partij twee gedeputeerden. Nu het defintief is dat hij als schepen terug naar Kapellen komt, stelt Koen Helsen dat N-VA zich heeft laten rollen. Verder stelt Koen dat deze verdeling niet in verhouding staat met de resultaten van de provincieraadsverkiezingen. (meer…)

maandag 29 oktober 2012