Uit Open Vld Kapellen

Ledencongres stemt in met beleidsnota

Nadat het partijbestuur zich op woensdag 12 december reeds positief had uitgesproken over het inhoudelijke luik van het bestuursakkoord konden de leden van Open Vld Kapellen op zondag 16 december hierover vragen stellen en hun mening geven. Zo’n 100-tal leden namen deel aan het lokaal congres waarin Dirk Van Mechelen als burgemeester en de verschillende toekomstige Open Vld schepenen informatie gaven over inhoud van de beleidsnota. Gedurende een tweetal uur werden de plannen in de verschillende beleidsdomeinen uiteengezet en werden vragen van de deelnemende leden beantwoord. De beleidsnota 2013-2018, die op donderdag 20 december wordt voorgesteld aan de pers, werd unaniem door de deelnemers goedgekeurd. Dit constructieve congres werd afgesloten met een receptie.

donderdag 20 december 2012
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Dirk Van Mechelen legt eed af als burgemeester

Dirk Van Mechelen heeft op dinsdag 18 december 2012 de eed afgelegd bij de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx. Samen met zijn collega’s uit Brasschaat Jan Jambon (N-VA) en Harry Hendrickx (DBM) uit Malle kreeg hij van de gouverneur de opdracht om de gemeente Kapellen als een goed huisvader de volgende zes jaar te leiden. Op 2 januari 2013 vindt de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad onder leiding van onze nieuwe burgemeester plaats. Onze afdeling feliciteert Dirk Van Mechelen met zijn benoeming.

woensdag 19 december 2012

Open Vld stelt OCMW fractie samen

Open Vld zal in de OCMW raad, die in de toekomst zal worden voorgezeten door Valerie Van Peel van N-VA, mogelijk zes mandaten mogen invullen. Open Vld zal op de gemeenteraad van 2 januari 2013 volgende kandidaten voordragen voor een mandaat in de nieuwe OCMW raad: Inge Wagemans – Jef Denisse – Karin de Beukelaar-Kennis – Jan Kerremans – Lien Van Mechelen – Jac Van Gansen. Open Vld heeft met dit voorstel een gezonde mix van sociaal geëngageerde kandidaten gevonden. Open Vld wil met deze ploeg haar sociaal beleid, dat onder An Stokmans de voorbije 6 jaar nieuwe impulsen kreeg, verder zetten.

vrijdag 16 november 2012

Mathias Adriaenssens voor Open Vld in gemeenteraad

Karin de Beukelaar- Kennis, die de voorbije 6 jaar als gemeenteraadslid voor Open Vld uitstekend werk geleverd heeft en die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober opnieuw een zitje in de Kapelse gemeenteraad behaald heeft, besliste onlangs om zich in de toekomst te willen inzetten in de OCMW raad. Hierdoor zal Mathias Adriaenssens uit Putte en als jongeren vertegenwoordiger als eerste opvolger een mandaat als gemeenteraadslid voor Open Vld opnemen in de nieuwe gemeenteraad van Kapellen.

vrijdag 16 november 2012

Open Vld legt bevoegdheden schepenen vast

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober is Open Vld Kapellen samen met haar coalitie partner N-VA intensief aan het werk gegaan om een beleidsnota voor de komende legislatuur uit te schrijven. Ondertussen werden ook de bevoegdheden van de verschillende schepenen vastgelegd. Zoals geweten wordt Dirk Van Mechelen terug burgemeester van de gemeente Kapellen en zal hij ook de gemeenteraad voorzitten. Sabine Van Dooren heeft als eerste schepen tevens als belangrijkste bevoegdheden Jeugd, Cultuur, Milieu en groen. Luc Janssens blijft op de post Financiën en begroting en neemt er onder meer personeel en HRM bij. Koen Helsen neemt zijn ervaring vanuit de provincie mee om het departement sport te sturen. Daarnaast is hij ook nog bevoegd voor mobiliteit, verkeersveiligheid, publieke ruimte en openbare werken. An Stokmans neemt onder meer de bevoegdheden senioren, wonen en gezin voor haar rekening terwijl Ria Janssens-Van Oncen de departementen onderwijs, gezondheid, toerisme en ontwikkelingssamenwerking zal beheren. De volledige lijst met bevoegheden kan je hier vinden.

donderdag 15 november 2012

Samenstelling deputatie provincie Antwerpen geeft weing hoop op verandering

De partijen N-VA, CD&V en SP.a hebben een principieel akkoord bereikt om de komende zes jaar de provincie Antwerpen te besturen. Dat is geen verrassing. De drie partijen tekenden blijkbaar in januari 2012 reeds een voorakkoord. In uitvoering van dat akkoord, krijgt elke partij twee gedeputeerden. Nu het defintief is dat hij als schepen terug naar Kapellen komt, stelt Koen Helsen dat N-VA zich heeft laten rollen. Verder stelt Koen dat deze verdeling niet in verhouding staat met de resultaten van de provincieraadsverkiezingen. (meer…)

maandag 29 oktober 2012

Mandaten Open Vld 2013-2018

Volgens de eerder intern gemaakte afspraken komen op basis van de verkiezingsuitslag de mandaten als schepen voor Open Vld Kapellen toe aan;  Sabine Van Dooren, Luc Janssens, Koen Helsen, An Stokmans en Ria Janssens – Van Oncen. Zolang er geen formele duidelijkheid bestaat over de samenstelling van de nieuwe deputatie voor de provincie Antwerpen wacht onze afdeling met het toewijzen van bevoegdheden aan betrokken verkozen gemeenteraadsleden en het vastleggen van andere mandaten.

donderdag 18 oktober 2012

Zaterdag 20 oktober Bal Dirk Van Mechelen

Waar is da feestje, hier is da feestje! Zaterdag 20 oktober is iedereen welkom in de gemeentelijk feestzaal ’t Bruggeske voor het jaarlijkse Bal Dirk Van Mechelen. Gastvedette is dit jaar Jean Bosco Safari. Kom vanaf 20u00  met ons meevieren na de prachtige verkiezingsoverwinning. Inkom € 10,00 (voorverkoop € 8,00)

dinsdag 16 oktober 2012

Kiezers wij danken jullie

Dank zij de steun van heel wat Kapellenaren haalde Open Vld een mooi verkiezingsresultaat. Het evenaren van de 49,13 % van 2006 was een bij na onmogelijke opdracht in het huidige politieke klimaat. Toch haalden we  met 43,10% van de stemmen 14 van de 29 gemeenteraadszitjes en zijn we de winnaars van deze lokale verkiezingen in Kapellen. Open Vld kan hiermee Kapellen ook in de volgende legislatuur een goed bestuur aanbieden.  Na goedkeuring van het partijbestuur werd beslist om met de N-VA, eveneens de  winnaars van de verkiezingen, een coalitie aan te gaan voor de periode 2013-2018. Dirk Van Mechelen blijft volgens dit akkoord burgemeester terwijl Open Vld verder aanspraak maakt op 5 schepenzetels. Kiezers dank u wel!

maandag 15 oktober 2012

Kies voor onze Open Vld kandidaten

De campagne “Kies voor Kapellen” zit er op. Het is nu aan jullie, kiezers, om ons te steunen. Wij beloven het behoud van lage belastingen en het verder zetten van goed bestuur. Kapellen is en blijft in de toekomst een gemeente waar het goed is om wonen. Een overzicht van onze kandidaten tref je aan via deze link. Ik reken op u.            Bruno Kuylen  – voorzitter

zaterdag 13 oktober 2012