Uit het politiecollege

Weg- en rioleringswerken Pelgrimsstraat


De opdracht tot uitvoering van deze werken werd aanbesteed. De werken werden geraamd op ca.€ 208.000,00 excl. btw. Er werden 7 offertes ingediend. De laagste en regelmatige inschrijver is de firma Boden uit Essen. Zij zullen vanaf einde maart/begin april 2017 de werken uitvoeren tegen een totaalbedrag van ca.€ 190.000,00 excl. btw. De werken worden gefinancierd door Rio-link, die instaan voor het beheer van het Kapelse rioleringsstelsel. Alle inwoners van de Pelgrimsstraat worden nog met een afzonderlijk schrijven bericht over de juiste startdatum en andere praktische regelingen (toegangen tot hun woning, huisvuilophaling, …).

dinsdag 21 februari 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Dorpsplein wordt verfraaid

dorpsplein2Om het Dorpsplein van Kapellen aantrekkelijker te maken werd er een aanbestedingsdossier voorbereid. In dit dossier zit het ontwerp vervat voor onder meer een aantal waterpartijen.  Het aanbestedingsdossier wordt gegund aan de firma Gowaco. Deze firma werd ook aangesteld inzake het ontwerp van de herinrichting van de Christiaan Pallemansstraat.

donderdag 24 november 2016

Kippen voorkomen groenafval


Net zoals de voorgaande jaren biedt de gemeente Kapellen aan haar inwoners de mogelijkheid om tegen een gereduceerde prijs kippen aan te kopen.  De kippen zijn 18 weken oud, ingeënt en geleewiekt.  De kippen kunnen via het e-loket en aan de balie van het AC besteld worden tussen 16 februari en 20 april 2015.  Ophalen en betalen doet men op zaterdag 25 april op het containerpark. Voor 1 kip betaalt men € 8,00.

maandag 16 februari 2015

Preventie actie fietsverlichting boekt resultaten

De actie fietsverlichting/muziek in de oren van de Politiezone Noord  liep van 26 november 2012 tot 26 januari 2013 en is ondertussen afgerond. Dit wil echter niet zeggen dat er zonder fietsverlichting of met oortjes in en volumeknop open mag gereden worden. Overtreders zullen nog altijd aangesproken worden op hun gedrag. Van  26 november 2012 tot 26 januari 2013 controleerde PZ Noord 287 (brom)fietsers. 17 jongeren, waarvan 6 jonger dan 16 jaar,  kregen een waarschuwing. (meer…)

woensdag 13 februari 2013

Nieuwe voertuigen voor de Politie

politievoertuigHet Politiecollege besliste op 8 juli om over te gaan tot de aankoop van een nieuw politievoertuig voor de dienst verkeer. Het wordt een personenauto uit de “middenklasse” 4 of 5 deurs. Tevens worden er drie nieuwe politie – interventievoertuigen via leasingsformule in dienst genomen tegen het einde van dit jaar. Op deze wijze wordt het voertuigenpark gemoderniseerd.

vrijdag 22 juli 2011

Lokale Veiligheidsbevraging

PolitieHet politiecollege besliste op 8 juli om een nieuwe lokale veiligheidsbevraging op te starten. Dit gebeurt op basis van een nieuwe tool die federaal ontwikkeld werd. Men zal voortaan via een vragenlijst de bevolking gaan bevragen via de gewone post en het internet. De resultaten zullen aangewend worden voor het opstellen van het nieuwe zonale veiligheidsplan 2013 – 2016.

maandag 18 juli 2011

Meten is weten

verkeerstellerOp 4 april startte het politiecollege van de Politiezone Noord een dossier op voor de aankoop van nieuwe verkeerstellers. Deze zijn uitermate nuttig om zeer concrete informatie te bezorgen over de verkeersstromen en de resultaten zijn een uiterst geschikt beleidsvoorbereidend instrument. Op 8 juli ging het College over tot de gunning van deze opdracht. Er zullen maar liefst zes nieuwe verkeerstellers worden aangekocht bij de firma Polis-Service voor een bedrag van circa € 15.000,00. Deze tellers kunnen de snelheid, het type voertuig, de richting meten met registratie van de datum en de tijd. Zodra deze tellers geleverd worden zullen ze in Kapellen en Stabroek worden ingezet.

donderdag 14 juli 2011