Projecten in Kapellen

Werken Ph. Spethstraat vorderen

asfalterenIn de Ph. Spethstraat worden riolering, het wegdek, de parkeerstroken en de voetpaden volledig vernieuwd vanaf de Kapelsestraat tot aan de Sparrenlaan. De eerste fase van de werken is bijna klaar. De toplaag van het wegdek in asfalt wordt op 10 september aangebracht. Momenteel zijn de laatste klinkerwerkzaamheden aan de gang (tot aan huisnummer 86). Vanaf 13 september zullen de bewoners van het eerste deel van de straat ook via de Koerspleindreef hun woning kunnen bereiken. Het tweede deel van de werken start op 15 september (vak huisnummer 86 tot aan kruispunt met de Sparrenlaan). Voor het einde van het jaar, zal de Ph. Spethstraat er volledig anders uitzien, weet schepen voor publieke ruimte & openbare werken, Koen Helsen.

dinsdag 9 september 2014
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Nieuw asfalt voor Hoogboomsteenweg

De Hoogboomsteenweg krijgt op donderdag 7 maart een nieuw wegdek nabij de Sint-Jozefkerk.Het wegdek van de Hoogboomsteenweg heeft door het harde winterweer heel wat schade opgelopen, vooral dorpinwaarts aan de Sint-Jozefkerk. Op die plek krijgt de Hoogboomsteenweg op donderdag 7 maart 2013 vanaf 7.00 uur ’s morgens een nieuwe asfaltlaag. Het verkeer zal lichte hinder ondervinden van de werkzaamheden en er geldt een tijdelijk parkeerverbod op de nabijgelegen parkeerstrook. Tijdelijke verkeerslichten zullen het verkeer in goede banen leiden voor de duur van de werken.

woensdag 6 maart 2013

Groen licht voor ontwikkeling Fort Kapellen

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Fort en Spoorlijntracé’ van Kapellen goedgekeurd. Hierdoor kan gestart worden met de ontwikkeling van dit gebied.‘De opmaak van dit RUP was noodzakelijk om de huidige bestemming ‘militair domein’ om te zetten naar een bestemming die de ontwikkeling van de militaire site mogelijk maakt’, aldus gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Koen Helsen (Open Vld). Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) licht toe: (meer…)

woensdag 28 november 2012

Werken Biartlei

In de Biartlei worden de voetpaden en het fietspad heraangelegd. De werken die eerder al werden uitgevoerd aan kant Streepstraat, worden nu afgewerkt aan kant Hoevensebaan. Er zal drie weken geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Het verkeer komende van Putte moet via Streepstraat en Parijseweg naar Hoevensebaan. Het verkeer komende van Stabroek moet via Hoevensebaan, Antwerpsesteenweg en Dorpsstraat. De werken zullen plaats vinden gedurende de eerste drie weken van augustus.

woensdag 1 augustus 2012

Werken Poeldreef/Hoogboomsteenweg

Vanaf dinsdag 31 juli zal er worden gewerkt aan het kruispunt Hoogboomsteenweg-Poeldreef.  Dit wordt het sluitstuk van verkeersremmende maatregelen in de Poeldreef (na klachten over overdreven snelheid) In juni werden al twee verkeersdrempels in de Poeldreef heraangelegd. (meer…)

woensdag 25 juli 2012

Nachtelijke werken voorkomen verkeershinder

In de Hoevensebaan moesten er een aantal kaders en rioleringsdeksels hersteld worden. Onder meer aan de hoek met de Zandstraat en aan de hoek met de Essenhoutstraat. Deze werken gebeurden op 20 juni tussen 21 uur en 5 uur. Deze werken worden ’s nachts uitgevoerd om de overlast voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden en de mobiliteit optimaal te laten verlopen in Kapellen. Zo zie je maar dat  Kapellen dag en nacht werkt om haar inwoners optimaal ten dienste te zijn.

donderdag 21 juni 2012

Werken dolomietpaden gemeentepark

De renovatie van het gemeentepark gaat ondertussen verder. Na de aanleg van de nieuwe speeltuin en het volledig heraanleggen van de omgeving met het plaatsen van bijkomende zitbanken heeft de Open Vld meerderheid beslist om nu ook een aantal dolomietpaden te laten heraanleggen.  Aannemer ATF uit Zandvliet kreeg deze opdracht gegund voor circa € 53.000,00. De werken starten vandaag maandag 7 mei.

maandag 7 mei 2012

800 Kapellenaren op opening speeltuin

Op zaterdag 28 april werd de nieuwe speeltuin in het gemeentepark van Kapellen onder massale belangstelling ingehuldigd. De aanwezige kinderen kregen een gratis ijsje, konden zich laten schminken en kregen ook een cadeautje. De belangstelling was zo groot dat de 350 cadeautjes in minder dan één uur werden uitgedeeld. De weergoden waren ons goedgezind, er kwamen ruim 800 Kapellenaren mee vieren!  Lissa, die zaterdag jarig was én Axel knipten samen met schepen van Jeugd Lieve De Block het lintje door met een reuzeschaar. Voor enkele sfeerbeelden zie ons fotoalbum.

donderdag 3 mei 2012

Verkeerssituatie K.Albertlei-K. Elisabethlei

wegenwerken2De nutsmaatschappijen zijn eerder deze maand gestart met voorbereidende werken in aanloop naar de heraanleg van de fiets- en voetpaden in de Koning Albertlei en Koningin Elisabethlei. Om deze werken van de nutsmaatschappijen mogelijk te maken, is het noodzakelijk een tijdelijke verkeerssituatie uit te tekenen. Van woensdag 19 oktober 2011tot maandag 28 oktober 2011 gelden volgende tijdelijke maatregelen:
– De Koning Albertlei wordt een eenrichtingsstraat tussen de beide kruispunten met de Koningin Elisabethlei. In dat gedeelte is de toegelaten rijrichting van de Heidestraat naar het station. In dat gedeelte geldt ook een parkeerverbod aan beide zijden van de straat. (meer…)

woensdag 19 oktober 2011

Infosessie Fiets-o-Strade kadert werken K. Albertlei

fietsostrade1Dinsdag 4 oktober werden de bewoners van de Koning Albertlei en omliggende straten geïnformeerd over de werkzaamheden in het kader van het snelfietspad  dat van Essen naar Antwerpen loopt. Gedeputeerde Inga Verhaert schetste in eerste fase de visie van de Provincie Antwerpen over het inplannen van functionele fietspaden in de provincie. Katrijn Vercammen van het Steunpunt Fiets legde vervolgens uit welke werken gepland zijn op het grondgebied van Kapellen onder meer in de De Pretlaan en aan het Klein Heiken. (meer…)

donderdag 6 oktober 2011