Projecten in Kapellen

Hoe ervaar jij de nieuwe verkeerssituatie in Kapellen?

ovondeVan aan de Bloemenlei tot aan de tunnel Antwerpsesteenweg werd op minder dan een jaar het volledig doortochttraject door Kapellen hernieuwd. Gescheiden fietspad en een nieuwe circulatie regeling aan het Oud Gemeentehuis maken er deel van uit. Via onze Open Vld site willen peilen naar uw mening over het resultaat nu deze werken aan de doortocht zijn afgerond. Vul daarom onze nieuwe poll vraag in en laat uw stem horen.

donderdag 12 augustus 2010
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Werken centrum: het einde is in zicht!

wegenwerkenDeze maand worden de werken aan de “doorgang van Kapellen” afgerond. Hierna volgend een overzicht van de verschillende stappen:
8 juni
De Korte Vredestraat wordt maandag 7 juni geasfalteerd. De nu bredere straat wordt vanaf dinsdag 8 juni opnieuw opengesteld voor het verkeer. Op de Antwerpsesteenweg wordt vanaf 8 juni gewerkt tussen de Korte Vredestraat en het centrumkruispunt. De Antwerpsesteenweg wordt daarvoor half afgesloten. Het verkeer richting Sint-Mariaburg/Antwerpen moet omrijden via de Hoevensebaan en de Korte Vredestraat. Het verkeer komende van de tunnel kan wel gewoon op de Antwerpsesteenweg richting Dorpsstraat of Hoevensebaan rijden. (meer…)

donderdag 3 juni 2010

Antwerpsesteenweg terug open

wegenwerkenFase 3 van de werken is zo goed als afgerond dit betekent dat er terug doorgang is op de Antwerpsesteenweg in beide richtingen. Vanaf maandag 19 april gaat fase 4 van start. In deze fase wordt de Hoevensebaan aangepakt en zullen de hoekpanden worden afgebroken. De voorziene einddatum is 15 mei. 
Voor de wegomlegging betekent dit :
* verkeer richting Hoevenen moet via: Streepstraat – Biartlei – Hoevensebaan
* verkeer van Hoevenen richting Kapellen centrum moet via Hoevensebaan – Kerkstraat – Dorpsstraat. De rijrichting in de Kerkstraat zal tijdelijk worden omgedraaid in het deel tussen de watertoren en de Dorpsstraat. (meer…)

vrijdag 16 april 2010

Retentiezone Kaartsebeek te Kapellen/Brasschaat

kaartse beekDe provincieraad heeft onder impuls van gedeputeerde Koen Helsen zijn goedkeuring gegeven aan het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Retentiezone Kaartsebeek’ te Brasschaat en Kapellen. Hiermee wil de provincie Antwerpen een oplossing bieden aan de wateroverlast in de gebieden langsheen de Kaartsebeek te Brasschaat en Kapellen. In de open ruimte gelegen tussen de wijken ‘Kaart’ te Brasschaat en ‘Hoogboom’ en ‘De Sterre’ te Kapellen zal een retentiebekken aangelegd worden. (meer…)

vrijdag 10 juli 2009

Werken Dorpsstraat met 1 week verlengd

wegenwerkenNaar aanleiding van de voorbereidende werken voor de doortocht te Kapellen geldt In de Dorpsstraat momenteel eenrichtingsverkeer tussen het centrumkruispunt en de Kerkstraat. Dit was voorzien tot en met 1 mei. Aangezien de nutsmaatschappijen de werken nog niet hebben afgerond, wordt de huidige verkeerssituatie met een week verlengd.

dinsdag 28 april 2009

Renovatie veldwachterswoning/oud gemeentehuis

oud gemeentehuisDe gemeente Kapellen is gestart met een initiatief om de oude veldwachterwoning te renoveren en te integreren met het aanpalende oud gemeentehuis. Na de renovatie zal het gebouwencomplex dienst doen als polyvalente tentoonstellingsruimte. Bovendien wordt ook de mogelijkheid voor een horecagelegenheid onderzocht. Voor de realisatie van het project lanceerde het gemeentebestuur een Open Oproep bij de Vlaamse Bouwmeester, waar gerenommeerde ontwerpbureaus hun kandidatuur kunnen indienen. (meer…)

donderdag 17 juli 2008

Werken voor nieuwe riolering Kasteeldreef

wegomleggingTussen 7 april en 27 juni 2008 legt men een nieuwe riolering in de Kasteeldreef. Om de verkeershinder te beperken wordt er een omleiding voorzien. Daarenboven wordt de riolering in fases aangelegd. In eerste instantie werkt men van de Kapelsestraat tot de Graaf H. Cornetlaan. Vanaf 27 april gaat men verder tot (meer…)

dinsdag 25 maart 2008

Tweede fase herinrichting Kerkstraat

wegenwerkenVorig jaar werd reeds het eerste deel van de Kerkstraat aangelegd. De renovatie van het tweede deel werd uitgesteld omdat er nog volop gewerkt werd aan de bouw van 18 serviceflats. Het college besliste nu om de start van de tweede fase van de heraanleg van de Kerkstraat (tussen watertoren en Hoevensebaan) vast te leggen op 1 augustus.

woensdag 30 mei 2007

Werken aan Essenhoutstraat: op schema

Na de eerste week zitten de werken aan de Essenhoutstraat op schema. Tijdens de eerste werkdagen werden de nutsleidingen aan het kruispunt met de Vredestraat verlegd.

IMG_2275.JPG   IMG_2274.JPG   IMG_2276.JPG

donderdag 15 februari 2007

Verlichting tunnel is in aantocht

Tunnel KapellenDe Gazet van Antwerpen berichte over de verlichting van de tunnel: De definitieve verlichting van de tunnel aan de Antwerpsesteenweg is in aantocht. Zo gauw de palen uit Frankrijk zijn gearriveerd, worden ze gemonteerd. Ook de kleinere klusjes – op weg naar de definitieve afwerking van de ondertunneling van spoorlijn 12 – worden stilaan afgerond. (meer…)

vrijdag 17 november 2006