Burgemeester en schepencollege

Dirk Van Mechelen

 
DVM2
Burgemeester – Voorzitter gemeenteraad – Voorzitter OCMW – Voorzitter Politieraad
Bevoegd voor gemeenteraad, politie, brandweer, burgerlijke stand, ondernemen en informatie

 

Streepstraat 88
2950 Kapellen
Tel. 03 660 66 73
dirk.vanmechelen@kapellen.be
www.dirkvanmechelen.be

 

Luc Janssens

 
384_vld2_1094_H+Eerste schepen – Voorzitter AGB
Bevoegd voor financiën en begroting, personeel en HR-beleid, onderwijs, rechtszaken, verzekeringen, administratieve vereenvoudiging, toerisme en informatica

 

Bunderbeeklaan 1
2950 Kapellen
Gsm. 0495 50 09 49
luc.janssens@kapellen.be
www.lucjanssens.com

 


Koen Helsen

385_vld3_244_H+
Tweede schepen – Ondervoorzitter AGB
Bevoegd voor ruimtelijke ordening, publieke ruimte, patrimonium, verkeersveiligheid, mobiliteit, sport en intercommunales

 

Heidestraat 138
2950 Kapellen
Gsm. 0477 77 52 88
koen.helsen@kapellen.be


An Stokmans

ANSBevoegd voor cultuur, jeugd, gezin, middenstand, plechtigheden en feestelijkheden

 

 

 

Middendreef 42
2950 Kapellen
Gsm 0475 30 76 53
an.stokmans@kapellen.be


Ria Janssens

 
385_vld3_030_H+Vierde schepen
Bevoegd voor senioren, volksgezondheid, muziek en woord, markten en ontwikkelingssamenwerking
Kapelsestraat 90
2950 Kapellen
Gsm. 0498 30 17 83
ria.vanoncen@kapellen.be

Frederic van Haaren


 

383_vld1_333_H+Vijfde schepen
Bevoegd voor duurzaamheid, openbare werken, dierenwelzijn, groenvoorziening, begraafplaatsen, milieu en energie

 

 

 

Kapelsestraat 232
2950 Kapellen
Gsm. 0496 25 12 12
frederic.vanhaaren@kapellen.be