Burgemeester en schepencollege

Dirk Van Mechelen

Dirk Van Mechelen
Burgemeester, bevoegd voor Politie, Brandweer, Burgelijke stand, Informatiebeleid, Plechtigheden

Asterlaan 7
2950 Kapellen
Tel. 03 664 78 28
Fax 03 605 57 77
dirk.vanmechelen@kapellen.be
www.dirkvanmechelen.be

 

Luc Janssens

Luc Janssens
Schepen voor Financiën en Begroting,
Personeel en HR beleid, Rechtszaken,
Informatica, Verzekeringen, Onderwijs
en administratieve vereenvoudiging

Bunderbeeklaan 1
2950 Kapellen
Tel. 03.660.66.00
luc.janssens@kapellen.be
www.lucjanssens.com

 


Koen Helsen

Koen_helsenSchepen voor Publieke Ruimte,
Sport, Openbare werken, Patrimonium,
Verkeersveiligheid en Mobiliteit,Intercommunales

Heidestraat 138
2950 Kapellen
Gsm. 0477 77 52 88
koen.helsen@kapellen.be


An Stokmans

An_stokmansSchepen voor Cultuur, Jeugd, Gezin
en Manifestaties

Middendreef 42
2950 Kapellen
Gsm 0475 30 76 53
an.stokmans@kapellen.be

 


Ria Janssens

Ria Site
Schepen voor Volksgezondheid, Toerisme, Muziek
en Woord en Senioren,
Kapelsestraat 90
2950 Kapellen
Gsm. 0498 30 17 83
ria.vanoncen@kapellen.be

Frederic van Haaren


Frederic

Schepen, bevoegd voor Milieu en Energie, Groenvoorziening,
Begraafplaatsen en Wonen

Kapelsestraat 232
2950 Kapellen
Gsm. 0496 25 12 12
frederic.vanhaaren@kapellen.be