Aangepaste verkeersmaatregelen Koning Albertlei

Aangepaste verkeersmaatregelen Koning Albertlei

19 juni 2024

Verkeer

In de zomer van 2023 werd geprobeerd om de veiligheid voor fietsers, gecombineerd met het uitrijden van de private inritten, te verbeteren door het gemengde voet- en fietspad op te delen.

In de praktijk bleek er echter te weinig ruimte om alle weggebruikers voldoende plaats te geven.

Na een bewonerspetitie en vervolgens een overleg met enkele straatafgevaardigden, werd door de gemeenteraad beslist om de opdeling van het voet- fietspad voor een groot deel terug te schroeven.

Speedpedelecs op de fietsostrade komende van Kalmthout, zullen voortaan via de Koning Albertlei naar Ekeren kunnen doorrijden, mits een lus te volgen via de Koningin Elisabethlei.

Op het korte stukje tussen de Fortsteenweg en de Koningin Elisabethlei mogen zij het fietspad volgen. In de Koningin Elisabethlei en verder terug in het dubbelrichting gedeelte van de Koning Albertlei moeten ze op de rijbaan rijden.

In de omgekeerde richting naar Kalmthout, moeten speedpedelecs de rijbaan volgen in de hele Koning Albertlei. Het is voor hen verboden om het fietspad te gebruiken.

Verder wordt zowel in de gehele Koning Albertlei als in de Koningin Elisabethlei de maximum toegelaten snelheid teruggebracht naar 30 km per uur.

Nieuws uit Kapellen