Aankoop bomen voor openbaar domein

Aankoop bomen voor openbaar domein

6 november 2023

Openbaar domein

De gemeente Kapellen zet er op in om – waar mogelijk – nieuwe straatbomen aan te planten en de bestaande straatbomen goed te beheren.

In functie van een goed laanbomenbeheer wordt regelmatig een externe boomdeskundige ingeschakeld die de kwaliteit van de straatbomen evalueert.

Na rondgang en oplijsting van de inboet en aanvulling van de lege plaatsen voor bomen op het openbaar domein (bermen, speeltuinen en groenzones) werd prijsgevraagd aan verschillende boomkwekerijen voor het plantgoed.

De opdracht wordt gegund aan de meest voordelige en regelmatige bieder tegen een totaalbedrag van € 25.946,85 inclusief btw. Voor dit bedrag kunnen er 174 bomen en een 200-tal haagplanten worden geleverd.

Nieuws uit Kapellen