Aankoop en levering van 140 stemhokjes

Aankoop en levering van 140 stemhokjes

22 december 2023

Bestuur

De diensten hebben een bestek opgemaakt voor de aankoop van en levering van 140 stemhokjes.

Met de komende parlements- en gemeente-en provincieraadsverkiezingen is het handig om te beschikken over hedendaagse en flexibel op te stellen stemhokjes.

Via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking werd beslist een aantal gespecialiseerde bedrijven uit te nodigen om een prijsofferte op te maken.

Na controle van de biedingen, werd het bedrijf Van Beem & Van Haagen bv uit Amsterdam door het schepencollege weerhouden. Tegen een prijs van € 51.739,60 inclusief btw zal de levering en plaatsing van de stemhokjes uitgevoerd worden.

Nieuws uit Kapellen