Aankoop percelen Agentschap Wegen en Verkeer

Aankoop percelen Agentschap Wegen en Verkeer

9 februari 2024

Openbaar domein

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wenst 4 percelen gelegene tussen de Antwerpsesteenweg en de spoorweg te verkopen.

Reeds eerder had de gemeente gemeld geïnteresseerd te zijn in de aankoop van deze gronden in functie van de aanleg van een groenzone (zonder bebouwing).

Het schepencollege bevestigde de interesse voor aankoop van deze percelen.

Aanvullend op de nieuwe woonsite (woonontwikkeling op de site van het oude Administratief Centrum) is de creatie van een groen element een mooie toegangspoort bij het binnenrijden van het centrum van Kapellen.

Mogelijk kan op termijn een kleine publieke functie geïntegreerd worden in deze openbare groenzone.

Nieuws uit Kapellen