Aankoop van ecologische schoonmaakproducten

Aankoop van ecologische schoonmaakproducten

1 juli 2024

Milieu

In het kader van de opdracht ‘aankoop ecologische schoonmaakproducten en -materialen werd een bestek opgesteld.

De opdracht is onderverdeeld in een basisopdracht en een mogelijke verlenging.

Een aantal firma’s dienden een offerte in en er werd besloten om de basisopdracht te gunnen aan de prijs-kwaliteit beste bieder: Boma NV uit Antwerpen.

Het nodig krediet hiervoor is voorzien in het meerjarenplan. Eventuele verleningen van de opdracht kunnen onder dezelfde voorwaarden als de basisopdracht gegund worden in de toekomst.

Nieuws uit Kapellen