Aankoop van tankkaarten en laadpassen

Aankoop van tankkaarten en laadpassen

25 juni 2024

Bestuur

Creat levert raamovereenkomsten aan lokale overheden en organisaties die gebonden zijn aan de wetgeving op overheidsopdrachten.

Zij hebben een raamovereenkomst voor het leveren van tankkaarten en laadpassen afgesloten via een openbare procedure met voorafgaande bekendmaking.

De opdracht, die een looptijd van 4 jaar heeft, werd gegund aan TotalEnergies.

Het schepencollege besliste om voor de dienstvoertuigen van de gemeente en het OCMW in te stappen in het dossier.

Via deze raamovereenkomst verkrijgen we korting op de officiële dagprijs die van toepassing is in de tankstations in België.

Nieuws uit Kapellen