Aanleg en ontwikkeling van een groenzone op gronden gelegen tussen de Hark- en Sikkellaan

Aanleg en ontwikkeling van een groenzone op gronden gelegen tussen de Hark- en Sikkellaan

28 juli 2022

Openbaar domeinRuimtelijke ordening

Een perceel van 650 m² zal worden aangelegd als groenzone met struiken en enkele bomen op gronden gelegen tussen de Hark- en Sikkellaan. Er zullen ook enkele banken geplaatst worden. Het oude basketbalplein zal worden uitgebroken en zorgt voor bijkomende ontharding.

De werken worden gegund worden aan de firma Peeters uit Kalmthout voor de prijs van € 32.889,00.

Nieuws uit Kapellen