Aanpak ophalen glas

Aanpak ophalen glas

29 december 2022

MilieuOpenbaar domein

Het college nam nota van het verslag van de raad voor milieu en natuur. In deze raad werd onder meer de problematiek rond het ophalen en leegmaken van de glasbollen besproken.

De gemeente heeft hiervoor overleg gehad met Igean die onder andere instaat voor het ophalen van het huisvuil, GFT en het leegmaken van de glasbollen.

Door problemen met hun onderaannemer heeft Igean vorig zomer problemen gehad bij het leegmaken van de glasbollen. Dit probleem zou nu definitief van de baan moeten zijn.

Verschillende sites waar glasbollen staan zullen bovendien in de loop van 2023 opgefrist worden. Verschillende bollen zullen ook een bestikkering krijgen met tekeningen ontworpen door kinderen van verschillende Kapelse scholen.

Nieuws uit Kapellen