Aanpak straatbomen Corsicalaan

Aanpak straatbomen Corsicalaan

10 juli 2023

Milieu

De toestand van de Amerikaanse eiken in de Corsicalaan wordt al sinds 2006 opgevolgd door een boomspecialist. Toen de persleidingen van het SPAK-project weden aangelegd, telde de laan nog 128 oudere Amerikaanse eiken.

In 2015 stonden er nog 110 bomen, waarvan er toen 13 risicovolle bomen moesten gekapt worden. Nu resten er nog 84 oude eiken en werden reeds 27 jonge inlandse eiken heraangeplant.

Aanbeveling is om nu een eindkap uit te laten voeren, aangezien de resterende bomen bij een hevige storm kunnen omwaaien, er verschillende schadedossiers zijn door ontwortelde bomen en de Amerikaanse eiken zeer gevoelig zijn voor aantasting door tonderzwam.

De groendienst stelt voor om de reeds uitgevoerde heraanplanting met zomereik verder te zetten. Op termijn kan er zich een kwalitatieve dreef met zomereiken ontwikkelen.

Er werd een bestek opgemaakt voor het rooien van de bomen en de aanplant van 106 jonge zomereiken, inclusief de inboet en het water geven voor een periode van 3 jaar.

Het schepencollege stemde in met toewijzing van het rooien van de bomen aan Bosontginning Carma uit Stabroek. Zij voeren de rooiwerken kosteloos uit en geven een bedrag van € 3.388,00 in functie van de houtopbrengst.

Nieuws uit Kapellen