Aanplanting nieuwe straatbomen in de Corsicalaan

Aanplanting nieuwe straatbomen in de Corsicalaan

13 juli 2023

Milieu

Ingevolge een bomenonderzoek zullen alle oude Amerikaanse eiken in de Corsicalaan gerooid worden. Voor de heraanplanting werd geopteerd om 106 jonger zomereiken aan te planten.

Hiervoor werd een bestek opgesteld, waarbij de opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het college stemde in met het bestek waarbij de aanplant van de “Quercus robur” (zomereik) met handelsmaat 18-20 en de inboet en het water geven gedurende de eerste drie jaren na aanplant werden opgenomen.

Er werden 6 firma’s aangeschreven. Offertes worden ingewacht tegen 8 augustus 2023.

De bomen zullen dan door het bestuur op de boomkwekerij worden geselecteerd en de aanplant is voorzien in november-december 2023 (het meest ideale moment om bomen aan te planten).

 

Nieuws uit Kapellen