Aansluiting Vlaams Handhavingsplatform

Aansluiting Vlaams Handhavingsplatform

27 december 2023

Bestuur

Op Vlaams initiatief wordt een handhavingsplatform opgericht.

Op dit platform zullen alle proces-verbalen, verslagen van vaststelling en documenten m.b.t. de bestuurlijke sanctieprocedure bewaard.

Ook de communicatie naar de belanghebbenden over die documenten zal digitaal via het platform verlopen.

De verplichting om met dit platform te werken gaat op 25 maart 2024 van kracht. Voor onze gemeente worden de processen-verbaal opgemaakt door de lokale politie en door intercommunale Igean.

Het schepencollege heeft kennis genomen van de verplichting dat vanaf 25 maart 2024 men dient aan te sluiten bij het Vlaams Handhavingsplatform (VHP).

Nieuws uit Kapellen