Aanstelling ontwerper/architect voor de bouw van kleedkamers

Aanstelling ontwerper/architect voor de bouw van kleedkamers

19 december 2023

Sport

Het schepencollege heeft een 8-tal architectenbureaus uitgenodigd om prijs te geven voor een ontwerp voor de bouw van kleedkamers nabij het kunstgrasveld aan de René De Pauwstraat.

Vier bureaus hebben een voorstel ingediend voor het ontwerp, opmaak bestek en opvolging van de bouwwerken voor dit kleedkamergebouw dat aan de zijde van de Biartlei zal opgetrokken worden.

Het college heeft de opdracht gegund aan Architectenbureau Delta uit Stabroek tegen een bedrag van € 50.290,63 inclusief btw.

Nieuws uit Kapellen