Activeringsheffing op onbebouwde kavels 2023

Activeringsheffing op onbebouwde kavels 2023

3 juli 2024

BestuurRuimtelijke ordening

Om het vrijwaren van bouwgronden op het gebied van de gemeente te bevorderen, wordt een jaarlijkse activeringsheffing op onbebouwde kavels geheven.

Als onbebouwde kavels worden beschouwd de niet-bebouwde percelen die in een niet-vervallen verkaveling zijn gelegen.

Het bedrag van de belasting bedraagt € 25,00/m perceelsbreedte, met een minimum van € 250,00 per bouwperceel.

De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de ABEX-index.

Voor aanslagjaar 2023 bedraagt de geïndexeerde minimumaanslag per bouwperceel € 363,77.

Het kohier van de activeringsheffing op onbebouwde kavels voor het aanslagjaar 2023 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van € 233.804,86.

Nieuws uit Kapellen