Afpraak hub deelfietsen aan De Masten

Afpraak hub deelfietsen aan De Masten

5 oktober 2022

OnderwijsVerkeerWerk

Op vraag van en in overleg met van de provincie Antwerpen werd bekeken of er een samenwerking mogelijk was voor een extra hub van Donkey Republic deelfietsen op CVO campus De Masten, Kapelsestraat 222.

Aangezien dit een meerwaarde betekent voor zowel de campus als voor de gemeente, kwam volgende voorstel hieruit voort:

• De provincie zal instaan voor de maandelijkse huur van de elektrische deelfietsen (€ 85,00/maand/fiets). De provincie vraagt of ze deze maandelijkse kost per fiets aan de gemeente mogen overmaken, in plaats van aan Donkey Republic. Dit opdat er slechts één overeenkomst tussen twee partijen dient te worden opgesteld.
• De hub wordt op het perceel van De Masten geplaatst, met aansluiting op de openbare weg.
• De gemeente ging reeds een samenwerking aan met Donkey Republic en zal voor hen de enige contactpersoon blijven..
• De gemeente zal zelf instaan voor het financieren van de fietsenstallingen, zodat de uniformiteit bewaard wordt.

Donkey Republic zal de hub reeds inrichten en in de app activeren, maar de fietsen zullen pas later kunnen worden geplaatst, tegen het einde van het jaar.
De hub zal geplaatst worden op het perceel van De Masten, maar aansluitend op het openbaar domein zodat het voor de gebruikers duidelijk is dat dit openbaar domein is

Daarom zal het College
• De kosten voor de inrichting: dragen: € 680,00 + installatiekosten;
• De contactpersoon blijven voor Donkey Republic;
• De maandelijkse kost per deelfiets van APB POA in ontvangst nemen en betalen aan Donkey Republic.

Nieuws uit Kapellen