Autodelen.net

Autodelen.net

10 mei 2024

Bestuur

Het gemeentebestuur van Kapellen gaat een samenwerking aan met Autodelen.net.

Gezien eerder reeds een autodeelaanbieder (Poppy) in onze gemeente actief was en deze haar activiteiten beëindigde, wegens niet rendabel, wenst de gemeente werk te maken van een planmatige en doortastende aanpak in het stimuleren van de vraag naar autodelen. 0

Zij doet hiervoor beroep op Autodelen.net. Het traject heet het ABC-traject.

Meerdere gemeenten, waaronder Schilde en Stabroek, zullen dit project volgen.

Het ABC-traject reikt hierbij verscheidene pijlers aan om het autodelen te doen groeien en de drempels weg te werken.

Van de gemeenten wordt een bestuurlijk en ambtelijk engagement verwacht om het traject te realiseren.

Nieuws uit Kapellen