Bebloemen van straten en pleinen en zomerbebloeming

Bebloemen van straten en pleinen en zomerbebloeming

15 november 2023

Openbaar domein

Naar jaarlijkse gewoonte, zullen ook dit jaar verschillende straten en pleinen worden opgefleurd met bloemen.

Het gaat hierbij om het opplanten van de bloembakken aan de tunnel en gebouwen, verplaatsbare bloembakken, vaste bloembakken en boomspiegels.

Er werd hiervoor een bestek opgemaakt en de offertes moeten ten laatste 19 december 2023 ingediend zijn.
Daarnaast worden er tijdens de zomermaanden (mei tot oktober) extra bebloemingselementen geplaatst aan verlichtingspalen in het centrum en worden er ook een aantal afzonderlijke bebloemingselementen (grote potten ofbloemzuilen) voorzien.

Ook hiervoor werd een bestek opgemaakt, waarbij de offertes eveneens ten laatste 19 december 2023 moeten ingediend zijn.

Deze opdracht omvat niet alleen het leveren en plaatsen van de bebloemingselementen, maar ook het onderhoud ervan.
Voor beide opdrachten werd reeds budget voorzien.

Nieuws uit Kapellen