Bebloemen van straten en pleinen

Bebloemen van straten en pleinen

9 februari 2023

Openbaar domein

Het “bebloemen van straten en pleinen” draagt bij aan de verfraaiing van onze publieke ruimte.

Het college gaf daarom de opdracht voor een offertevraag om:
1. Het opplanten van een 50-tal bloembakken voor lantaarnpalen en vensterbakken in verschillende straten in het centrum + aan gemeentegebouwen
2. Het opplanten van een aantal vaste bloembakken en boomspiegels in verschillende straten van Kapellen
3. Het aanplanten van de 12 bloembakken aan de tunnel

Daarnaast werden weer een aantal plantsoenen omgevormd met vast groen, die minder duur onderhoud vragen, stelt groen schepen Frédéric van Haaren.

De opdracht wordt gegund aan Rudi Van Looveren uit Brecht voor een totaalbedrag van € 13.668,16 (inclusief 21{1aa364f491e28c5ec682853fd62eef674529bd1ce5d3fea3602dcea1255b6ed6} btw).

Nieuws uit Kapellen