Bermen Corsicalaan

Bermen Corsicalaan

6 maart 2024

MilieuOpenbaar domein

In 2023 werden al de Amerikaanse eiken van de Corsicalaan gerooid en vervangen door jonge zomereiken.

Gezien de jonge bomen niet op dezelfde plaats als de oude kunnen konden geplant worden werden de stronken van de oude bomen uitgefreesd.

Het gevolg is dat de bermen er wat rommelig bijliggen.

Voor men kan overgaan tot het terug inzaaien van de bermen moeten deze eerst terug effen gemaakt worden en al de freesresten en oudere wortels worden verwijderd.

Deze werken zullen nog dit najaar worden uitgevoerd en zullen 5 dagen in beslag nemen.

De werken zullen worden uitgevoerd door Raf Van den Weygaert uit Kapellen voor de prijs van € 14.072,30.

Nieuws uit Kapellen