Bijkomende verlichting voor tennisterreinen in het Park

Bijkomende verlichting voor tennisterreinen in het Park

1 maart 2023

FinanciënSport

In het park Beaulieu zijn er 4 tennisterreinen aanwezig, waarvan er één zonder terreinverlichting.

Hierdoor is de verhuur van het terrein door de gemeentelijke sportdienst en de organisatie van tennistornooien door TC Kapellen beperkt.

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om de opdracht voor de installatie van de terreinverlichting op dit tennisterrein in het park Beaulieu te gunnen voor een bedrag van € 17.499,02 inclusief btw.

Bijkomend geeft het college haar akkoord om de installatie van ledverlichting, gefinancierd door TC Kapellen, voor de helft terug te betalen en dit voor een bedrag van € 3.351,70.

Nieuws uit Kapellen