Bike for life

Bike for life

2 oktober 2023

Gezondheid

Bike for life is een jaarlijks wederkerende fietscampagne van de Fietsersbond vzw. Hierbij wordt iedereen uitgedaagd om van 1 tot 31 oktober 2023 te fietsen voor het goede doel ‘een fiets voor iedereen’.

Het college van burgemeester en schepenen gaf toestemming om Kapellen als lokaal bestuur in te schrijven als werkgever. De deelnameprijs bedraagt € 50,00 exclusief BTW.

Tijdens deze periode registreert het gemeentepersoneel alle fietsritten naar het werk en het lokaal bestuur sponsort de fietsritten ten voordele van Bike for life.

Er werd gekozen om 50% van de fietsvergoeding te schenken aan Bike for life.

Ook burgers kunnen zich gratis registreren als individuele deelnemer via www.bikeforlife.be. Het is dan de bedoeling dat zij zelf sponsors zoeken of zichzelf sponsoren met bijvoorbeeld hun fietsvergoeding.

Nieuws uit Kapellen