Bouw van nieuwe kleedruimte voetbalterrein B

Bouw van nieuwe kleedruimte voetbalterrein B

6 september 2023

Sport

Het schepencollege heeft een bestek laten uitschrijven voor de bouw van een nieuw kleedkamergebouw ter hoogte van voetbalterrein B aan de Réne De Pauwstraat 69.

Het gebouw zal gerealiseerd worden volgens het principe van ” Design and Build “, waarbij de opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure.

Het kleedkamergebouw wordt ingeplant op de kop van terrein B aan de zijde van de Biartlei. Er worden volgende ruimten voorzien: 8 kleedkamers met douche voor ca. 15 personen; 2 scheidsrechterslokalen; sanitaire ruimten; 1 ontvangst/vergaderzaaltje/medische ruimte; een opslagruimte; een technische ruimte en een berging voor poetsmaterialen.

Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met toegankelijkheid, brandveiligheidsvoorschriften, hemelwaterverordening, gebruik van duurzame materialen, hergebruik van hemelwater, een legionellabeheersingssysteem en energieprestaties (normen E-peil).

Een jury van deskundigen zal aangesteld worden om de verschillende biedingen te beoordelen. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met bouwprijs, ontwerp, kwaliteit van de materialen, energetische bepalingen, concept, duurzaamheid, …

Het bestek, raming en lastvoorwaarden wordt op 18 september ter goedkeurig aan de gemeenteraad voorgelegd.

Nieuws uit Kapellen