Collectieve leertrajecten kernmeesters

Collectieve leertrajecten kernmeesters

21 april 2023

Middenstand

De Vlaamse overheid wil actief inzetten op een beleid gericht op bedrijvige kernen met bruisende lokale middenstand en verweving van bedrijfsactiviteiten.

In het kader daarvan worden verschillende subsidieoproepen voorzien, waaronder de oproep voor voor collectieve leertrajecten.

Binnen deze trajecten gaan lokale ambtenaren in thematische groepen aan de slag binnen verschillende thema’s (leegstand aanpakken, DNA van de kern doorvertalen, kerninrichting en -geleiding en leefbare kernen langs steenwegen).

Enerzijds werd er beslist om een subsidie aanvraag in te dienen voor een leertraject om het DNA van de kern van Kapellen te bepalen en anderzijds voor een leertraject om leegstand aan te pakken.

De leertrajecten zouden dan gevolgd worden door ambtenaren, eventueel in werkgroepen.

Daarna wordt in overleg bepaald welke verdere acties moeten genomen worden.

Nieuws uit Kapellen