Congres geeft goedkeuring aan programmapunten gemeenteraadsverkiezingen

Congres geeft goedkeuring aan programmapunten gemeenteraadsverkiezingen

18 december 2023

Open Vld Kapellen

Onder ruime belangstelling organiseerde Open Vld Kapellen op zondag 13 december haar lokaal ledencongres.

De leden kregen de punten gepresenteerd die inhoud geven aan het programma voor het beleid 2025 – 2030 waarmee Open Vld Kapellen naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 trekt.

Voorafgaand hieraan werden hiervoor ideeën gesprokkeld bij de leden en werden deze verzameld in 4 discussiegroepen die in oktober plaats vonden. Nadien werd het geheel nog verfijnd in de fractie en het partijbestuur.

Na toelichtingen van de verschillende resoluties gaven de leden vrijwel unaniem hun goedkeuring aan de verschillende punten voor de beleidsdomeinen van het partijprogramma.

Aan het slot van het congres liet voorzitter Bruno Kuylen weten dat het partijbestuur unaniem Dik Van Mechelen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen had aangeduid. Met een inspirerende toespraak van Dirk werd dan ook het congres afgesloten.

Nieuws uit Kapellen