Beir-Total

Beir-Total

28 april 2023

CultuurJeugd

Op 5 en 6 mei gaat het muziekfestival Beir-total door aan de Kapelsestraat ter hoogte van nr 256.

He college van burgemeester en schepenen gaf hiervoor toestemmi!ng.

Op vrijdag 5 mei gaat het festival door tussen 18u00. en 02u00.u
Op zaterdag 6 mei zal het festival doorgaan van 16u00 en 02u00.u

Meer info via https://beirtotal.be/festival/2023

Nieuws uit Kapellen