Ecotunnel onder de Heidestraat-Zuid

Ecotunnel onder de Heidestraat-Zuid

19 mei 2023

Milieu

De geplande werken voor de verdere aanleg van een fietspad in de Heidestraat-Zuid zijn een ideale kans om een ecologisch knelpunt op te lossen.

De Antitankgracht vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen verschillende aangrenzende natuurgebieden en komt in aanmerking als otterhabitat. De otter is een zeldzame soort waarvoor Vlaanderen een soortbeschermingsprogramma opmaakte met subsidiemogelijkheden.

Voor de Heidestraat-Zuid wil dit concreet zeggen dat de huidige duiker, omwille van de erfgoedwaarde, behouden blijft en dat er een nieuwe ecotunnel zal worden voorzien.

De kosten hiervoor worden geraamd op € 93.744,75 (inclusief btw). De subsidie bedraagt 70 % van de kostprijs. Het overige deel wordt gedragen door de verschillende partners zodat de kostprijs voor de Kapellen beperkt is.

Nieuws uit Kapellen