Faire Gemeente

Faire Gemeente

15 januari 2023

Ondernemen

De gemeente Kapellen is sinds 2011 een FairTradeGemeente. Deze maand moet dit engagement vernieuwd worden, door een evaluatie in te vullen.

De naam FairTradeGemeente veranderde begin 2023 in ‘Faire Gemeente’, in het kader van een brede visie op een ‘faire’ samenleving die draait rond lokaal, ecologisch en fair denken en handelen.

De focus ligt naast eerlijke handel, ook op ecologische landbouw, lokale middenstand en verenigingsleven, maatschappelijk verantwoorde werkkleding, duurzame voeding, deel- en herstelinitiatieven, …

Dit vraagt een transversale aanpak binnen onze gemeente. Om gemeenten hierin te ondersteunen, vraagt de organisatie Faire Gemeente een jaarlijkse bijdrage van € 250,00.

Nieuws uit Kapellen