Feestverlichting 2023

Feestverlichting 2023

29 augustus 2023

Bestuur

Er werd een nieuw bestek opgemaakt met het oog op het ophangen van de feestverlichting tijdens de kerstdagen in Kapellen.

Dit zal aan de markt, namelijk aan meerdere gespecialiseerde aannemers, worden voorgelegd. Het bestek geldt voor 1 seizoen maar is 2 maal verlengbaar.

Het bestek houdt rekening met het (1) leveren, plaatsen en onderhoud van paalarmaturen, straatoverspanningen, aankleding van bomen, (2) het opmaken van een planning voor de opbouw en afbraak van de feestverlichting, (3) een aanpassing van locaties en/of vormgeving van de armaturen omwille van bouwwerven of nieuwbouwprojecten, zonder dat er extra kosten aan verbonden zijn.

Het budget voor deze opdracht wordt geraamd op € 32.000,00 (inclusief BTW) per jaar.

Nieuws uit Kapellen