Fietsleasepolicy wordt toegevoegd aan het arbeidsreglement

Fietsleasepolicy wordt toegevoegd aan het arbeidsreglement

8 augustus 2022

Bestuur

Het schepencollege gaf reeds eerder groen licht voor de opstart van een fietsleaseproject voor de gemeentelijke medewerkers. Op 28 februari 2022 werd besloten om in te tekenen bij IGEAN (intercommunale) als aankoopcentrale voor deze fietslease.

Inmiddels werd met alle betrokken partners samengezeten en werden de richtlijnen voor de werking uitgezet. Ook werd een interne policy voor de medewerkers uitgewerkt, welke aan het arbeidsreglement zal worden toegevoegd.

De policy (fietsbeleid) bepaalt welke werknemers in aanmerking komen voor een leasefiets, de voorwaarden bij de creatie van een keuzebudget, de bestellingvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en de termijn van terbeschikkingstelling. Ook het einde van de overeenkomst en de diensten tijdens gebruik worden opgenomen.

Aan de gemeenteraad zal worden gevraagd om in te stemmen met deze fietspolicy. Doel is dat het fietsleaseproject vanaf begin 2023 van start kan gaan.

Nieuws uit Kapellen