Gemeentelijke richtlijnen – duurzame evenementen

Gemeentelijke richtlijnen – duurzame evenementen

15 april 2024

Bestuur

De richtlijnen omtrent het gebruik van duurzaam cateringmateriaal zijn op 3 april 2023 in werking getreden.

Er werd toen door het college beslist om 12 maanden na de inwerkingtreding te evalueren of de noodzaak er is om over te gaan tot de opmaak een gemeentelijke verordening.

Enkele richtlijnen werden reeds in de voorbereiding van een nieuw GAS-reglement opgenomen.

Het artikel over sluikstort is altijd van toepassing in geval van het gebruik van éénmalige drankverpakking die op het publiek domein of festivalterrein wordt achtergelaten.

Het schepencollege verlengde de gemeentelijke richtlijnen rond duurzaam cateringmateriaal met 12 maanden of tot de regelgeving op Vlaams niveau voor iedereen op dezelfde manier kan worden toegepast.

Nieuws uit Kapellen