Goedkeuring aankoop strooizout in functie van winterdienst 2023-2024

Goedkeuring aankoop strooizout in functie van winterdienst 2023-2024

28 november 2023

Financiën

Aan de firma’s die deelnamen aan de offertevraag werd verzocht schriftelijk te bevestigen dat ze steeds binnen de 24 uur zouden leveren.

Het is heel belangrijk dat er binnen 24 uur geleverd kan worden. De firma Willems nv kan hieraan voldoen en werd dan ook weerhouden.

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de gunning aan Willems nv, Sassenhout 61 te 2290 Vorselaar tegen € 107,90 exclusief btw of € 130,56 inclusief 21% btw per ton strooizout.

Nieuws uit Kapellen