Goedkeuring diverse subsidies

Goedkeuring diverse subsidies

14 december 2023

Bestuur

– Het gemeentebestuur ontving 5 subsidieaanvragen van verenigingen inzake ontwikkelingssamenwerking.
Op basis van het door de gemeenteraad goedgekeurde subsidiereglement gebeurde de toekenning van subsidies via punten. De punten kunnen behaald worden via het organiseren van erkende activiteiten en de aanwezigheid op vergaderingen van de GROS.
Een subsidie van € 420,00 per vereniging werd toegekend aan Vlucka vzw, De Gambiavrienden vzw, Sunchild vzw, en Oxfam Wereldwinkel vzw. Een subsidie van € 140,00 werd voorzien voor H. Josephine Bakhita vzw.

– Subsidies jeugdverenigingen. 8 jeugdverenigingen deden een aanvraag om subsidies te bekomen op basis van een eerdere door de gemeenteraad goedgekeurd subsidiereglement.
De subsidies worden uitbetaald op basis van 3 posten: werkingssubsidies, subsidie kampvervoer en accentsubsidies. In totaal keurde het college een bedrag van € 40.367,00 aan subsidies goed.

-Milieu- en natuurverenigingen die deel uitmaken van de milieuraad hebben voor het werkjaar van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023 hun aanvraag tot het bekomen van een subsidie ingediend.
Volgens het subsidiereglement dat eerder door de gemeenteraad werd goedgekeurd werden op basis van de georganiseerde activiteiten aan Natuurpunt Kapellen en Velt Polder een subsidie van € 375,00 toegekend.

Nieuws uit Kapellen