Goedkeuring gunning maaien van bermen

Goedkeuring gunning maaien van bermen

21 december 2022

Openbaar domein

Ook in 2023 zullen de bermen gemaaid worden door Aralea.

Het college heeft beslist om Aralea de opdracht toe te vertrouwen en dit voor de prijs van € 212.718,00.

Nieuws uit Kapellen