Goedkeuring gunning – Veegploeg 2024

Goedkeuring gunning – Veegploeg 2024

16 januari 2024

Openbaar domein

In het kader van de opdracht “Gewoon onderhoud van de wegen ” werd een bestek opgesteld.

De opdracht wordt gegund aan de laagste bieder, zijnde Aralea VZW tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 69.760,00 exclusief btw.

Nieuws uit Kapellen