Goedkeuring gunning wegmarkering 2023

Goedkeuring gunning wegmarkering 2023

20 april 2023

Verkeer

In april konden er offertes worden ingediend in het kader van de jaarlijkse wegmarkeringen in de gemeente Kapellen.

Er werden drie offertes ontvangen, waarbij de opdracht “Wegmarkering dienstjaar 2023” gegund werd aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde De Groote Gaston NV uit Merelbeke.

Het krediet ten bedrage van € 67.546,12 inclusief btw is voorzien in het meerjarenplan.

Nieuws uit Kapellen