Goedkeuring gunning winterdienst 2023-2024 met 2 verleningen

Goedkeuring gunning winterdienst 2023-2024 met 2 verleningen

24 november 2023

Openbaar domein

Goedkeuring gunning winterdienst 2023-2024 met 2 verleningen

In het kader van de opdracht “Winterdienst 2023-2024 (met 2 verlengingen)” werd een bestek opgesteld.

Het college van burgemeester en schepenen gunt aan de laagste en enige bieder, zijnde Yve Verlinden bvba, Vloeiende 49 te 2950 Kapellen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 42.725,00 euro exclusief btw of 51.697,25 euro inclusief 21% btw.

Deze firma heeft al jaren ervaring met de ijzelbestrijding in de gemeente Kapellen tot eenieders tevredenheid.

Nieuws uit Kapellen