Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze kleedkamers R. De Pauwstraat

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze kleedkamers R. De Pauwstraat

8 mei 2024

Sport

In december 2023 werd reeds goedkeuring verleend om architectenbureau Delta aan te stellen voor de studieopdracht `bouwen kleedkamers B-terrein, R. De Pauwstraat`.

In het kader van deze opdracht is een bestek opgesteld door de dienst Publieke Ruimte en Leefmilieu, in samenspraak met de ontwerper.

De geschatte uitgave bedraagt € 1.074.210,25 exclusief btw en is voorzien in de begroting.

De opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare procedure.

Conform de huidige wetgeving moet er een veiligheidscoördinator worden aangesteld.

Het college van burgemeester gaf dan ook haar goedkeuring om Xanadvies uit Wuustwezel hiervoor aan te stellen.

Nieuws uit Kapellen