Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s schilderwerken Oud Gemeentehuis

Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s schilderwerken Oud Gemeentehuis

4 oktober 2023

Bestuur

Afgelopen zomer besliste het college van burgemeester en schepenen reeds om uitgebreide schilderwerken te laten uitvoeren aan het Oud Gemeentehuis.

Daarom werd er nu dan ook goedkeuring verleend aan het bestek en de raming voor deze opdracht. De werken zullen uitgevoerd worden in 2024.

Nieuws uit Kapellen