Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s – bestek gewoon onderhoud wegen – veegploeg dienstjaar 2024

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma’s – bestek gewoon onderhoud wegen – veegploeg dienstjaar 2024

9 oktober 2023

Bestuur

Naar analogie met de voorgaande jaren, wordt ook dit jaar een bestek uitgeschreven voor het gewoon onderhoud van de wegen.
Deze opdracht loopt van 1 januari tot en met 31 december 2024 en is maximaal verlengbaar met 1 dienstjaar. Het budget hiervoor werd voorzien in de meerjarenplanning.

Het college van burgemeester en schepenen keurde dit keer een extra optie goed, namelijk het reinigen van het dorpsplein en de site Bruggeske op zondagochtend gedurende 26 weken per jaar.

Nieuws uit Kapellen