Goedkeuring ontwerp fietsenstalling marktplein

Goedkeuring ontwerp fietsenstalling marktplein

28 juli 2023

Openbaar domein

In het kader van het ontwikkelingsproject Kapellen – site marktplein, moet er nog een fietsenstalling voorzien worden op deze locatie.

Er werd ondertussen een ontwerpvoorstel opgemaakt, dat principieel werd goedgekeurd.

In de komende periode zullen de details verder worden uitgewerkt, rekening houdend met alvast volgende aandachtspunten: groen dak met afwatering, kleurtonen in afstemming met omgeving, zorgen dat de inplanting geen probleem vormt in geval van evenementen en/of markten op het marktplein, energiezuinige verlichting en een praktische en ordentelijke voorziening om de fietsen te plaatsen (geschikt voor elk model).

Nieuws uit Kapellen