Goedkeuring retributiereglement naamswijziging 2024

Goedkeuring retributiereglement naamswijziging 2024

18 juni 2024

Bestuur

Vanaf 1 juli 2024 zal het voor meerderjarigen mogelijk zijn om eenmaal in hun leven hun achternaam te veranderen bij de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de nieuwe naam de naam van de vader, de moeder of een combinatie van beiden betreft, conform de geldende bepalingen in de procedure voor naamsverandering.

De kosten hiervoor worden vastgesteld op € 150,00 per ingediende aanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen heeft zijn goedkeuring gegeven voor het voorgestelde retributiereglement dat zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van maandag 24 juni.

Nieuws uit Kapellen