Grondafstand op de hoek van de Klinkaardstraat met de Selstbaan

Grondafstand op de hoek van de Klinkaardstraat met de Selstbaan

10 april 2023

Openbaar domeinVerkeer

Het college stemde reeds eerder in met een grondafstand van een perceel (grond in wegenis) van 95m².

Deze kosteloze grondafstand aan het Agentschap Wegen en Verkeer kadert in de aanleg van de Klinkaardstraat (buiten bebouwde kom: vrijliggende fietspaden en grachten langs weerszijden van de rijweg).

De ontwerpakte, opgemaakt door de dienst Vastgoedtransacties, zal aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Nieuws uit Kapellen