Gunning kleine infrastructuurwerken

Gunning kleine infrastructuurwerken

2 januari 2024

Openbaar domein

Jaarlijks stuurt de gemeente Kapellen een prijsvraag uit voor kleine infrastructuurwerken.

Dit zijn werken over het ganse gebied van de gemeente zoals het herleggen van delen van voetpaden, het aanleggen van opritten, het ophalen van boordstenen het ontstoppen van riolering en nog veel kleine infrastructuurwerken.

Vier firma’s werden aangeschreven om een prijsbieding te geven. Twee hiervan hebben ook een prijs gegeven.

Van deze twee was de firma Verlinden uit Kapellen de meest verantwoorde.

Het college heeft dan ook beslist om de werken te gunnen aan de Firma Verlinden voor een bedrag van € 132.069,99 euro inclusief btw.

Nieuws uit Kapellen